Borsada İşlem Fiyat Aralıkları Değişikliği

İMKB Yönetim Kurulunun 16 Eylül 2010 tarih ve 1360 sayılı toplantısında yeni uygulamalara ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonucunda Hisse Senetleri Piyasasında daha önce ertelenen fiyat adımlarının küçültülmesi uygulamasının 01 Kasım 2010 tarihinden itibaren aşamalı olarak devreye alınması kararlaştırılmıştır.

Birinci Aşama: 01 Kasım 2010 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak birinci aşamada; 1 Kuruş’un üzerindeki fiyat adımları yarıyarıya küçültülecektir. Hisse senetleri ve borsa yatırım fonlarında uygulanacak yeni fiyat adımları Ek.1’de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

İkinci Aşama: Üyelerimizin bir genel mektup aracılığıyla detaylı olarak bilgilendirilmesini takiben yapılacak teknik çalışmaların ve testlerin tamamlanmasının ardından hisse senetlerinde baz fiyatı 2,5 TL’ye, borsa yatırım fonlarında ise baz fiyatı 5,00 TL’ye kadar olacak şekilde oluşturulacak ilk kademede fiyat adımı 1 Kuruş yerine 0,5 Kuruş olarak belirlenecektir.

İkinci aşamaya yönelik çalışmaların tamamlanmasını takiben, uygulama başlangıç tarihi Borsa Başkanlığı tarafından bir Genelge ile düzenlenip, duyurulacaktır. İkinci aşamada uygulanması planlanan fiyat adımı tabloları bilgi için Ek.2’de yer almaktadır.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !